Hemlikheter

Hemlikheter

Haren har inget bo. Hur förklarar man för en hare vad ett hem är? 


Hemlikheter är en undersökning av hemmet som ide och struktur. Om minne plats och ting.

inblick
möbelhög
textur
karta getingbo
lampan
karta säng textur
trassel

Hemlikheter

Hemlikhet driver jag tillsammans med Annika Zetterström. Tillsammans bjuder vi in till hemlika samtal, hemlika uppdrag och kollektiva konstaktiviteter. Allt för att komma närmare hemmets varande.Hemlikheter har varit ett pågående projekt under  Bästa Biennalen i Eslöv 2017-2021.

Kontakt


För mer information, kontakta mig