Days of Loneliness

Days of Loneliness

Tiden mellan nu och då. Gränslandet där allting möts. Upplösningen av det vi känner som oss.

IMG_2379
IMG_2520
IMG_2194


Platsen där allt löses upp och ombildas. Vad fanns före oss och vad kommer nu?Days of loneliness är en undersökande del av mitt postantroposifiska universum och innehåller performance fotografi och film.

Kontakt


För mer information, kontakta Emily