PERFORMANCE

The memory of part two
The sensations of our everyday rituals. The memories and the choreography our bodies inherit. Every actions holds a dance.

This piece is an homage to my Grandmother, who taught me the art of stretching sheets


Every action holds a dance

Dans och performance utifrån våra mest vardagliga sysslor. De skeenden vi all engagerar oss i. Den dans vi utför mer eller mindre medvetet.

The memory of part one
The sensations of our everyday rituals. The memories and the choreography our bodies inherit. Every actions holds a dance.

This piece is an homage to my Grandmother, who taught me the art of stretching sheets


Every action holds a dance

Dans och performance utifrån våra mest vardagliga sysslor. De skeenden vi all engagerar oss i. Den dans vi utför mer eller mindre medvetet.

Jag intresserar mig för handlingar. Gester som är kopplade till sinnesintryck, avtryck och minnen. Den kant där den inre och yttre föreställningen smälter samman, lever, kolliderar.

I det personliga finns också det gemensamma. Det egna varandet och det allmänt mänskliga varandet möts. Handlingen, gesten bär mening.

Sättet vi rör oss i ett givet element är kopplat till våra minnen. Rörelsen skapar vår identitet, både som individ och kollektiv. Små förändringar, ett skifte av fokus, eller rörelse bryter den invanda strukturen och skapar nya relationer, ny mening.

Copyright © All Rights Reserved