Skapande skola

Vill du ha dans i din skola?Kontakta mig för info emily@sagashus.se

tillbaka till BARN och UNGA och  SAGAS HUS och HEM IGENDans som inlärningAtt Dansa är att förstå med kroppen. dansen konkretiserar redan inhämtad kunskap och ger en förförståelse för nya tankebanor. Dansen äger förmågan att förflytta abstrakta begrepp ut i det fysiska rummet. Dansen erbjuder en lekfull plats att med alla sinnen prova och utforska ny kunskap. Därför är skapande dans ett fantastiskt pedagogiskt redskap.

 

Inom ramen för Skapande Skola har jag haft förmånen att möta en mängd olika barn och pedagoger. Är ni intresserade av att fördjupa de estetiska lärprocessernagenom att ta in dans och bildskapande i något av era ämnen så är ni välkomna att kontakta mig.


 Ett skapande skola uppdrag skapar vi tillsammans utifrån era önskemål och behov. Nedan finns exempel på  projekt som jag arbetar med.

Alla dansprojekt går att kombinera med ett bildarbete.

Skapande Dans i Skolan


Att kombinera skolämnen med dans är en fantastisk möjlighet att ge eleverna fler berättarverktyg och en ökad förståelse för ämnet, den egna kroppen och grupprocessen. Att arbeta med de estetiska processerna i skolan är förutom ett arbete med faktakunskaper också ett värdegrundsarbete. I de skapande processerna blir alla synliga och viktiga. Att få visa mitt eget unika uttryck och samtidigt vara en del i en större helhet är stärkande för både individ och grupp.

. Allt går att dansa! Här hittar du ett par exempel.


Dans och matematik

 

I Dansmatte använder vi oss av dans och rörelse för att erövra en fysisk och rumslig förståelse av matematikens grundbegrepp. Övningarna är utforskande och involverar eleverna i en skapandeprocess som aktiverar alla sinnen.

Dansmatte kan antingen ske som projekt där flera av matematikens grundbegrepp behandlas under ett antal lektionstillfällen eller ett antal lektioner med koncentration på ett speciellt område inom matematiken tex. klockan och tid eller geometri.


En dansmattelektion är mellan 40 och 50 minuter lång. Minimum antal lektioner är tre. Detta för att ge alla elever en chans att ta till sig arbetssättet, känna sig trygg i situtionen och öppna upp för det egna skapandet.

Dansa BIG BANG theory

 

Att dansa Big Bang är spännande. Rörelsen tar oss genom hela planetens tillblivelse. Vi testar att vara plus och minuspoler, vad det innebäratt repellera och attrahera, vi provar att vara vara is och gas och vatten. Vi utforskar kontrasterna mellan  jordens glödande inre och dess stelnade yta. Slutligen gestaltar vi olika livsformer. Från den encelliga amöban till landlevande däggdjur.


Dansa Big Bang kan läggas upp på olika sätt. Antingen som en längre workshop där vi dansar oss igenom de olika momenten vid ett tillfälle. Det kan bli en spännande inledning eller en final på detta arbetsområde. Ett annat upplägg är att jag kommer till klassen tre- fem gånger och vi arbetar igenom de olika momenten steg för steg. Med detta arbetssätt hinner vi fördjupa de olika delarna. Ett trevligt avslut är sätta samman en liten föreställning.

Copyright © All Rights Reserved