Återvinningspyssel

Pysselsugen?Kontakta mig för info emily@sagashus.se

tillbaka till BARN och UNGA och  SAGAS HUS och HEM IGENKreativ återvinning


Att se möjligheterVi lever i en värld med begränsade resurser. Det gör att vi måste hitta nya förhållningssätt både till vår konsumtion och till hur vi använder de material vi har till hands. Att låta förbrukade förpackningar, trasiga kläder och sådant vi enbart ser som skräp få nytt liv är ett roligt sätt att väcka tankar och diskussioner kring miljö och livsstil.  Genom återvinningspyssel får både barn och vuxna  förverkliga sina tankar och träna på att se möjligheter i det som finns framför oss.

 

Återvinningspyssel är en ohämmad  lek med färg och form som kombinerar ett lustfyllt skapande med kunskaper inom material, konstruktion och hållbarhet, estetik och uttryck. Hur ska man bygga för att någonting ska hålla? Vilka material vill jag och kan jag blanda och vilket uttryck får den färdiga produkten? Den kreativa processen är både konstnärlig och entreprenöriell. Jag måste våga satsa på min idé, utveckla den och anpassa utförandet till funktion och material


"Det finns inget skräp, bara outnyttjade resurser".

gammalt pysselordspråk

Återvinningspyssel för barn och vuxna


Att skapa med återvinningsmaterial är ett otvunget och lekfullt sätt att umgås och sätta fart på kreativa tankebanor. Är du intresserad av att ha ett återvinningspyssel event/ workshop i din klass på din festival eller till ditt företag eller i ett helt annat sammanhang så hör av dig.


Mer tips och inspiration för pysselsugna hittar du här

Do Redo Done i skolan


Att skapa i förbrukningsmaterial fungerar utmärkt att använda i skolan som ett projekt inom skapande skola. Dels i kombination med andra ämnen så som tex. No, So och Bild. Det går också väldigt bra att kombinera med andra av mina skapande skola projekt för att få en kreativ helhet,där både dans och bild ingår.


Är du intresserad av att använda dig av bildskapande i återvinningsmaterial som ett skapande skola projekt. Kontakta mig med dina önskemål och funderingar. Tillsammans skräddarsyr vi ett konstprojekt utifrån era behov.


Copyright © All Rights Reserved