OM MIG

Om mig


 

Mina bilder handlar om kroppsliga hågkomster, minnet av de handlingar som är vår vardag. Gesten som avtryck för det vi är. Gränslandet där den inre och yttre föreställningen smälter samman, lever, kolliderar. I det personliga finns också det gemensamma. Det egna varandet och det allmänt mänskliga varandet möts. I handlingen bär gesten mening. Rörelsen skapar vår identitet, både som individ och kollektiv. Små förändringar, ett skifte av fokus, bryter den invanda strukturen och skapar nya relationer. Ger gesten nytt innehåll och handlingen en annan vändning.

 

 

 

 

PERFORMANCE


Every action holds a dance

 

 Dans och performance utifrån  vardagliga sysslor. De skeenden vi alla engagerar oss i. Den dans vi utför mer eller mindre medvetet.

 

Korta filmer av pågående projekt hittar du här

 

se mer

GRAFIK


Jag jobbar gärna i grafiska tekniker.

Jag är medlem i Grafik i Väst

 och KKV Grafik MalmöBIldgalleri

Copyright © All Rights Reserved